LEADING THE CULTURE PROGRAM

Budování úspěšné firmy je obtížná disciplína. Zkušenosti leadrů z celého světa ukazují, že je to disciplína, která vyžaduje schopnost vhodně reagovat a správně se rozhodovat ve stále nových a nových situacích. Jak ale všechno tohle zvládnout? Je to opravdu jednotlivec – leader, na kterém vše stojí a padá? Na co by se měl/a zaměřit, aby jeho/její úsilí mělo maximální možný přínos?

Současná praxe ukazuje, že role leadera se v posledních dekádách radikálně změnila

 • Klíčová rozhodnutí by se již neměla týkat toho „co“ a „jak“ ale „proč“ a „s kým“

 • Řešení otázek „co“ a „jak“ je úlohou specialistů a stále více týmů

 • Úlohou leadra je vytvořit prostředí, kde se bude týmové práci dobře dařit

Pro fungující tým je nezbytností důvěra.

K budování důvěryhodnosti v týmu vedou konkrétní kroky, které leader může dělat.

Míra důvěry je součástí toho, čemu říkáme firemní kultura.

Ovlivňování firemní kultury je tedy jedna z významných možností, jak leader ovlivňuje způsob práce, míru angažovanosti, motivace, loajality svých lidí.

CO BUDEM DĚLAT?

 • Změříme a vyhodnotíme vaši firemní kulturu.
 • Facilitujeme workshopy zaměřené na změny  s vrcholovým vedením organizace a s klíčovými zaměstnanci.
 • Provedeme vás transformaci.
 • Koučujeme jednotivce a týmy.

5 kroků ke změně

 1. Víme, proč chceme změnu a jak na ni? – Úvodní workshop s TOP managementem
 2. Víme, jak děláme to, co děláme? – Diagnostika firemní kultury, Denison model, Facilitované workshopy
 3.  Jsem srozumitelní v tom, co chceme a kam jdeme? – Odpovědi na 6 klíčových otázek
 4. Umíme se vypořádat s překážkami týmové práce? – Workshop s TOP managementem
 5. Vydáváme se na cestu ke kultuře inovací

JAK TO BUDEME DĚLAT?

Provedeme průzkum organizační kultury založený na modelu Denison®.  Získáte jasný obraz toho, co vaše organizace potřebuje k dosažení vyššího výkonu.

Prostřednictvím kumulativních odpovědí z průzkumu získáte přehled o otázkách:

 • Jak konzistentní je váš tým, zná poslání firmy, vědí lidé v týmu, kam směřujete?
 • Jsou vaši lidé přesvědčení, že vaše firma může zůstat konkurenceschopná a přizpůsobuje se změnám na trhu?
 • Jsou vaši lidé zapojeni a mají pocit, že dostávají vzdělávací a rozvojové programy, které skutečně potřebují?
 • Jsou všem vašim lidem jasné hodnoty a mise vaší organizace.

 

 

PRODUKTY

Pro týmy

Pro lídry

Pro jednotlivce

Mise a hodnoty Zarea Consulting

Smysl

Ptáme se po smyslu věcí a činností. Smysl, záměr, účel je to od čeho se mohou odvíjet další kroky. Nám dává smysl přispívat k smysluplnější práci druhých a tak dělat jejich život lepší.

Věříme v to, že má smysl jednat na základě dat a analýz, protože první pohled nebo pohled jednotlivce reprezentuje jen malou část reality.

Smysl vidíme v tom, že přistupujeme k řešení problémů z hlediska týmů a celého organizačního systému a nikoli pouze z hlediska jednotlivců.

Odbornost

Stále se učíme. Čerpáme z odborným prověřených zdrojů a učíme se praxí. Vy nás učíte, každý den. Vy znáte svůj obor, my známe ten náš. Naší odborností je hledání cesty k řešení problémů.

Inovace

Stavíme na roky prověřeném know-how  (nejen) naší praxe. Nechceme ale dělat věci stále stejně, proto neustále rozvíjíme a inovujeme naše produkty

Věříme, že firmy stejně jako lidé nejsou stejní a potřebují svoje vlastní řešení. Máme odvahu jít kus  vaší zcela jedinečné cesty s vámi.

Partnerství

Jsem Vaším partnerem, nejsme Vaším svědomím, které hledá chyby, ani se netváříme, že vyřešíme věci za Vás. Víme, že společně můžeme posunout cokoli.

Otevřenost

Otevřenost, respekt a férovost to nabízíme a na tom trváme.