Agilní řízení v prostředí změn

V roce 2017 vzniklo v České republice rekordních 32 187 nových společností. Kolem 10.000 společností zaniklo, což je opět rekordní počet. Není pochyb o tom, že změna je nedílnou součástí našeho života a zvládání změny nedílnou součástí práce lidí ve vedoucích pozicích. Práce se změnou může být řešena projektově. Pravděpodobně jste to také zažili. Nejprve dlouhé diskuze a vyjednávání ve vedení, odsouhlasování cílů projektu, komunikace do firmy a snaha o „nakoupení zaměstnanců“. Následuje realizace projektu, která ale zcela nevyhnutelně naráží na to, že není možné vše promyslet, domyslet a naplánovat dopředu a také na to, že trh ani vnitřní prostředí firmy nestojí na místě a nečeká až dokončíme implementaci. Prostě se nám podmínky mění pod rukama. Co s tím? Jednou z odpovědí je agilní přístup. Agilní přístup lze využít jak pro změny, které přichází jako zadání od zákazníků, tak pro průběžné zlepšování. Agilní přístup se v práci leadera promítá těmito základními kroky.

  1. KROK: ZJISTĚTE FAKTA

Zjistěte fakta a konfrontujte se s nimi. Prostě se podívejte se do zrcadla. Pohled do zrcadla otevírá oči. Umožní vidět, co nevidíme, protože prostě nemůžeme. Na špičku nosu si nevidí nikdo. Rozeznat nevědomé systémové chyby a implicitní postoje je nesmírně obtížné, jsme-li uvnitř systému. Jako zrcadlo slouží výzkum zákaznické spokojenosti, měření firemní kultury, v oblasti HR také výzkum příčin stresu, spokojenosti či motivace zaměstnanců atd. Nechte si vypracovat relevantní analýzu.

  1. KROK: VYPOŘÁDEJTE SE S EMOCEMI

Dostali jste někdy zpětnou vazbu od týmu, zákazníků, nadřízených? Určitě ano. Někdy je těžké s ní pracovat, protože bolí. Bolí pocit selhání, bolí pocit viny, pocit izolace, nedostatečnosti, odmítnutí atd. Chceme-li pracovat s pohledem do zrcadla, počítejme s těmito pocity a podpořme ty, kterých se to týká, aby tyto pocity zvládli. V neposlední řadě potřebuje leader podpořit sám sebe. Přeskočíme-li tento krok, pocity viny povedou k neochotě se změnit, obviňování druhých nebo bagatelizaci situace. Jako účinný nástroj zde slouží strukturované meetingy, diskusní skupiny, skupinové workshopy nebo (dnes už občas přeceňovaný jindy pomlouvaný)koučink. Komunikujte výsledky analýzy z prvního kroku, diskutujte o tom, co znamenají, ventilujte emoce, podpořte své lidi. Nemáte čas? Pokud půjdete příkladem a aktivity podpoříte a dodáte jim vážnost, můžete je v klidu delegovat.

  1. KROK: ZAPOJTE LIDI DO REALIZACE ZMĚNY

Ve druhém kroku jste již se zapojením začali, nyní stačí zapojit do realizace. Nechte vaše lidi navrhnout potřebné kroky a zaměřte se na dílčí milníky a také rychlé ale viditelné změny. Facilitujte diskuzi, vytvořte plán a delegujte úkoly.

  1. OPAKUJTE 3 KROKY

Chcete podnítit motivaci a držet směr? Nezapomeňte na komunikaci dosažených pokroků a změn do firmy.  Prvnítři kroky zajistí pokrok, ale nezajistí optimální stav navždy. Agilní leader s tím počítá. Jednoduše opět zjistí fakta a vyhodnotí s lidmi. Jakmile je rozpoznána potřeba změny, jste opět v druhém kroku.

Jednoduché? A proč ne? Naučme svoje lidi, že NAVRHOVÁNÍ A REALIZACE ZMĚN NA ZÁKLADĚ RELEVANTNÍCH DAT je prostě to, co od nich chceme, co sami děláte, co podporujeme a pro co vytváříme podmínky. Čím více to budeme dělat, tím přirozeně snažší bude vedení lidí.

Zdroj: https://ekonomika.eurozpravy.cz/ceska-republika/204929-pocet-nove-vzniklych-i-zaniklych-firem-v-cr-bude-letos-rekordni/

 

 

Did you like this? Share it!

Leave Comment