Proč právě Agile?

Dlouhodobě se zaměřujeme se na změny a na aplikaci agilních metod řízení a vedení organizací.

V současnosti se firemní management inspiruje ve světě IT a firmy stále více aplikují prvky agilního řízení i do jiných sfér a oborů podnikání a  řízení organizací, zejména v oblasti přímé práce se zákazníkem nebo klientem.

Přechod na agilní řízení často znamená velký zásah do firemní kultury, tedy změnu chování, postojů a hodnot managementu i všech zaměstnanců . Podcenění vlivu firemní kultury může vést ke zpomalení až selhání celé transformace a k negativním jevům.

Problém přechodu na AGM je, že pocit ohrožení cítí  zejména manažeři. Je to ztráta jejich roky zaběhnutých jistot. Opouští se od řízení typu “Shora-dolů” . U manažerů je nejdůležitější, aby byli schopni být dobrými leadry, používali adekvátní styl řízení a aby si uměli dobře sestavit své týmy. U řadových zaměstnanců je klíčové, aby byli schopni se sami rozhodovat a zároveň měli dostatek informací a nadhledu, aby jejich rozhodování bylo v souladu s cíli firmy, jednoduše řečeno, aby byli loajální a samostatní.

Lidé v organizaci potřebují během přechodu na agilní způsob řízení  více a kvalitněji komunikovat, což je možné jen za určitých podmínek, které je nutné zajistit. V případě, že komunikace není dostatečně podporována, může narůstat pocit frustrace a klesat  motivace v týmech. Změny se mohou negativně dotknout i některých zákazníků, zejména pokud někteří klíčoví zaměstnanci začnou odcházet.

Řízení změny firemní kultury jako součást transformace na agilní řízení pomůže těmto jevům předcházet a úspěšnou transformaci umožní.

Did you like this? Share it!

Leave Comment