Dotazník zaměřený na rozvoj firemní kultury – Denison®

 

Provedeme průzkum organizační kultury založený na modelu Denison®. Získáte jasný obraz toho, co vaše organizace potřebuje k dosažení vyššího výkonu.

Prostřednictvím kumulativních odpovědí z průzkumu získáte přehled o otázkách:

  • Jak konzistentní je váš tým, zná poslání firmy, vědí lidé v týmu, kam směřujete?
  • Jsou vaši lidé přesvědčení, že vaše firma může zůstat konkurenceschopná a přizpůsobuje se změnám na trhu?
  • Jsou vaši lidé zapojeni a mají pocit, že dostávají vzdělávací a rozvojové programy, které skutečně potřebují?
  • Jsou všem vašim lidem jasné hodnoty a mise vaší organizace.

Čím více mají lidé ve firmě jasno v těchto oblastech, čím více se shodneme, že právě tyto oblasti jsou klíčové a na způsobu, jak v nich fungovat, tím více bude firemní kultura ve vaší firmě fungovat jako proud, který vás podporuje ve vašem úsilí.

Organizace často vědí, že kultura má přímý dopad na kvalitu, bezpečnost, retenci, ziskovost. Méně často je jim jasné, jaké změny je třeba udělat, aby měly skutečný dopad na celou organizaci.
Prostřednictvím výzkumu Denison® identifikujme čtyři klíčové hybné síly vysoce výkonné firmy – adaptabilita, poslání, zapojení a integrita – které ukazují, kam se zaměřit.

ADAPTABILITA
Trendy – trh
„Nasloucháme trhu?“

Řízení změny

Zaměření zákazníka

Organizační učení

ZAPOJENÍ
Závazek – Odpovědnost
„Jak angažovaní jsou naši lidé?“

Empowerment

Týmová orientace

Rozvoj schopností

POSLÁNÍ
Směr – Účel
„Víme, kam jdeme?“

Strategický záměr a poslání

Cíle

Vize

INTEGRITA
Systémy – Struktury
„Je náš systém dostatečně funkční?“

Základní hodnoty

Schopnost vytvářet dohody

Koordinace a integrace